Jeden svět

Co: Festival Jeden svět pořádá společnost Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 vyrostl v největší festival svého druhu na světě a dnes jeho program zhlédne každoročně přes sto tisíc diváků a divaček po celé republice a každý rok uvádí přes stovku kvalitních dokumentárních filmů z celého světa. Jeden svět získal také čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům.

Web: www.jedensvet.cz/